Afspraken en visites

Onze huisartsenpraktijk is elke dag geopend van 
maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Tussen 8.00 - 10.30 uur kunt u ons bellen voor het maken van afspraken en het aanvragen van visites: 0317-466411

De praktijkassistente zal u vragen naar de reden van uw afspraak. Dat doet zij o.a. om in te schatten hoe snel u gezien moet worden en hoeveel tijd ze met reserveren voor de afspraak.
Daarbij geldt dat er per consult in principe één klacht behandeld wordt.
Heeft u meerdere vragen, geeft u dat dan svp aan tijdens het maken van de afspraak. De assistente kan dan een langere afspraak voor u inplannen.   


Als u niet op de afspraak verschijnt zonder af te bellen, dan kan de huisarts u een rekening sturen van 25 euro, het tarief van een consult.

De visites worden na overleg met de huisarts ingepland.
De praktijkassistente zal u vragen naar de reden van de visite. Mogelijk zal zij u vragen toch naar de praktijk te komen.
In veel gevallen kan daar beter onderzoek gedaan worden dan thuis.
Mocht u na een ziekenhuisopname de huisarts graag willen zien, dan kunt u dat ook doorgeven aan de assistente.

Voor overige vragen kunt u bellen tussen 11.00 - 12.00  en tussen 13.30 - 16.00 uur.

....

Spoed

Tijdens de openingstijden van de huisartsenpraktijk (8.00 - 17.00 uur) kunt u in geval van nood keuzetoets 1 gebruiken als u naar de praktijk belt. 
Dit keuzetoets nummer is alleen voor levensbedreigende situaties, breuken, grote wonden of plotselinge verslechtering. 

Tussen 17.00 en 8.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u in geval van nood contact opnemen met de huisartsenpost in Ede, 
op telefoonnummer 0318 200800

Adres: Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede

Website : www.huisartsengeldersevallei.nl

LSP Toestemming

De huisarts maakt gebruik van een beveiligd netwerk -het LSP- om electronische medische gegevens indien nodig te delen met de huisartsenpost. Hiervoor dient u toestemming te geven.

Naar website ik geef toestemming

Vragen

De assistente kan u helpen met het beantwoorden van vragen en het geven van advies.
Vragen die voor 10.30 uur zijn gesteld worden doorgaans nog dezelfde dag besproken met de huisarts.
Vragen die later op de dag binnenkomen, komen de volgende werkdag aan de orde.
Tussen 10.30 en 11.00 uur en tussen 12.00 en 13.30 uur zijn wij uitsluitend voor spoed bereikbaar.

Als u vragen heeft over diabetes mellitus, bloeddruk en hart- en vaatziekten, kunt u terecht bij de praktijkondersteuner. Het maken van een (telefonische) afspraak kunt u via de assistente doen. 

Wrattenspreekuur

In de week van 14 tot en met 18 februari hebben wij weer stikstof.
U kunt telefonisch bij de assistente een afspraak maken voor het aanstippen van uw wratten. 

In 2022 hebben wij in de volgende weken (maandag tot en met vrijdag) stikstof:   


14-18 februari
14-18 maart
11-15 april
9-13 mei
13-17 juni
11-15 juli
8-12 augustus
12-16 september
10-14 oktober
14-18 november
12-16 december     

Doktersassistente

Als u belt krijgt u de doktersassistente aan de lijn

U kunt bij haar een afspraak maken bij de huisarts. Zij zal altijd vragen wat de reden van uw bezoek is. Dit is enerzijds om de urgentie te bepalen, maar het kan ook zijn dat zij u een advies geeft, waardoor een afpraak bij de huisarts niet meer nodig is.

De assistente heeft ook een eigen spreekuur. U kunt bij haar een afspraak maken voor:

  • Een uitstrijkje(baarmoederhalsonderzoek)
  • oren uitspuiten
  • urines nakijken
  • injecties
  • wondverzorging    bloeddruk metingen
  • ECG / Doppler metingen
  • 24-uurs bloeddrukmeting  -  hartritmeregistratie

Spoed na kantoortijd

De huisartsenpraktijk is geopend van 
maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur

In de avond, nacht en tijdens het weekend kunt u voor spoed terecht bij de
Huisartsenpost Gelderse Vallei, Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede.
Volg de borden naar de spoedpost.
U kunt hier alleen terecht op de huisartsenpost na het maken van een afspraak. Telefoon: 0318-200800
Website: www.huisartsengeldersevallei.nl