Meer lezen

Praktijkinformatie

Afspraken en visites

DE HUISARTSENPRAKTIJK IS ELKE DAG GEOPEND VAN 8 TOT 17 UUR

Tussen 8.00 - 10.30 uur kunt u ons bellen voor het maken van afspraken en het aanvragen van visites: 0317-466411

De praktijkassistente zal u vragen naar de reden van uw afspraak. Dat doet zij o.a. om in te schatten hoe snel u gezien moet worden en hoeveel tijd ze met reserveren voor de afspraak. Daarbij geldt dat er per consult in principe één klacht behandeld wordt. Heeft u meerdere vragen, geeft u dat dan svp aan tijdens het maken van de afspraak. De assistente kan dan een langere afspraak voor u inplannen.   

Als u niet op de afspraak verschijnt zonder af te bellen, dan kan de huisarts u een rekening sturen van 25 euro, het tarief van een consult.

De visites worden na overleg met de huisarts ingepland. De praktijkassistente zal u vragen naar de reden van de visite. Mogelijk zal zij u vragen toch naar de praktijk te komen. In veel gevallen kan daar beter onderzoek gedaan worden dan thuis. Mocht u na een ziekenhuisopname de huisarts graag willen zien, dan kunt u dat ook doorgeven aan de assistente.

Voor overige vragen kunt u bellen tussen 11.00 - 12.00  en tussen 13.30 - 16.00 uur.

Spoed

Tijdens de openingstijden van de huisartsenpraktijk (8.00 - 17.00 uur) kunt u in geval van nood keuzetoets 1 gebruiken als u naar de praktijk belt. Dit nummer is alleen voor levensbedreigende situaties, breuken, grote wonden of plotselinge verslechtering. 

Tussen 17.00 en 8.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u in geval van nood contact opnemen met de huisartsenpost in Ede, op telefoonnummer 0318 200800

Vragen

De assistente kan u helpen met het beantwoorden van vragen en het geven van advies. Vragen die voor 10.30 uur zijn gesteld worden doorgaans nog dezelfde dag besproken met de huisarts. Vragen die later op de dag binnenkomen, komen de volgende werkdag aan de orde. Tussen 10.30 en 11.00 uur en tussen 12.00 en 13.30 uur zijn wij uitsluitend voor spoed bereikbaar.

Als u vragen heeft over diabetes mellitus, bloeddruk en hart- en vaatziekten, kunt u treceht bij de praktijkondersteuner. Het maken van een (telefonische) afspraak kunt u via de assistente doen. 

Wrattenspreekuur

In de week van 9 december hebben wij stikstof. U kunt bij de assistente een afspraak maken voor het aanstippen van uw wratten. 

In 2020 hebben wij in de volgende weken stikstof:

13 januari                            10 februari                                9 maart                                  13 april                                    11 mei                                        8 juni                                      13 juli                                        10 augustus                            14 september                          12 oktober                                  9 november                            14 december         

Lsp toestemming

In het LSP kan de huisarts inzage krijgen van een nieuwe patiënt die met spoed hulp nodig heeft. 

Naar de website

Dokters
assistente

Als u belt. krijgt u de doktersassistente aan de lijn. U kunt bij haar een afspraak maken bij de huisarts. Zij zal altijd vragen wat de reden van uw bezoek is. Dit is enerzijds om de urgentie te bepalen, maar het kan ook zijn dat zij u een advies geeft, waardoor een afpraak bij de huisarts niet meer nodig is.

De assistente heeft ook een eigen spreekuur. U kunt bij haar een afspraak maken voor:

- een uitstrijkje (baarmoederhalsonderzoek)
- oren uitspuiten
- urines nakijken
- injecties
- wondverzorging    bloeddruk metingen
- ECG / Doppler metingen
-24-uurs bloeddrukmeting  -  hartritmeregistratie

Spoed na kantoortijd

De huisartsenpraktijk is geopend van 
maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur

In de avond, nacht en tijdens het weekend kunt u voor spoed terecht bij de
Huisartsenpost Gelderse Vallei, Willy Brandtlaan 10 in Ede. Volg de borden naar de spoedpost.
U kunt hier alleen terecht op de huisartsenpost na het maken van een afspraak. Telefoon: 0318-200800

Klachten?

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

 Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Ook kan het zijn dat er punten van verbetering voor onze praktijk uit een klacht voortkomen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Klachten formulier

Versturen