Meer lezen

Praktijkinformatie

afspraken en visites

DE HUISARTSENPRAKTIJK IS ELKE DAG GEOPEND VAN 8 TOT 17 UUR

Van 8-10.45 uur kunt u telefonisch terecht voor het maken van afspraken en het aanvragen van visites op telefoonnummer 0317-466411

De praktijkassistente zal u vragen naar de reden van uw afspraak. Dat doet zij om te bepalen bij wie u het beste terecht kunt de huisarts, praktijkondersteuner of de praktijkassistente, hoeveel tijd daarvoor gepland moet worden en het geeft de huisarts/assistente de mogelijkheid zich voor te bereiden. Daarbij geldt dat er per consult in principe 1 klacht behandeld kan worden. Heeft u meerdere vragen geeft u dat dan svp aan tijdens het maken van de afspraak, dan kan de assistente zo nodig meer tijd in het spreekuur voor u vrijmaken.   

Komt u niet, meldt u zich niet af of bent u niet thuis op de afgesproken tijd dan moeten wij u helaas een rekening sturen van 25 euro, het tarief van een consult.

De visites worden na overleg met de huisarts gepland. De praktijkassistente zal u vragen naar de reden van de visite, en u mogelijk vragen toch naar de praktijk te komen, in veel gevallen kan daar beter onderzoek gedaan worden dan thuis. Mocht u na een ziekenhuisopname de huisarts willen zien neemt u dan svp contact op met de assistente.

Voor overige vragen kunt u bellen tussen 11.15-12 uur en van 13.30-16 uur.

Spoed

Tijdens de openingstijden van de huisartsenpraktijk van 8 tot 17 uur kunt u in geval van nood keuzetoets 1 gebruiken op het gewone telefoonnummer 0317 466411

Dit nummer is alleen voor levensbedreigende situaties, breuken, grote wonden of plotselinge verslechtering. 

Van 17 tot 8 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u in geval van nood contact opnemen met de huisartsenpost in Ede op telefoonnummer 0318 200800

vragen

De praktijkassistentes kunnen u helpen met het beantwoorden van vragen en geven van advies. Vragen die voor 10.45 uur zijn gesteld worden zo mogelijk nog dezelfde dag beantwoord. Vragen die later gesteld worden komen de volgende werkdag aan de orde. Mocht het antwoordapparaat aanstaan dan is de assistente in overleg met de arts, met een patient bezig of bezig met de administratie. Standaard staat het antwoordapparaat aan van 12 tot 13.30 uur en tussen 16-17 uur. Tijdens deze tijden zijn wij uitsluitend voor spoed bereikbaar.

De praktijkverpleegkundige is voor vragen over de behandeling van diabetes mellitus en hart- en vaatziekten bereikbaar via de assistente, u kunt bij haar een aanvraag doen zodat u wordt teruggebeld op een later tijdstip door de praktijkverpleegkundige.

Lsp toestemming

In het LSP kan de huisarts inzage krijgen van een nieuwe patiënt die met spoed hulp nodig heeft. 

Naar de website

Dokters
assistente

De doktersassistente is de eerste persoon, die je spreekt als je ons belt.

Je kunt bij haar een afspraak maken bij de huisarts. Zij zal altijd vragen wat de reden van je bezoek is. Dit is enerzijds om de urgentie te bepalen, maar anderzijds kan het ook zijn dat alleen een advies van haar voldoende is.

De assistente heeft ook een eigen spreekuur. Je kunt bij haar een afspraak maken voor:

Een uitstrijkje (baarmoederhalsonderzoek)
Oren uitspuiten
Urines nakijken
Injecties
Wondverzorging
Bloeddruk metingen
ECG / Doppler metingen
24-uurs bloeddruk- of hartritmeregistratie

Spoed na kantoortijd

Onze huisartsenpraktijk is geopend van 
maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Tijdens avond, nacht en weekend kun je voor spoed terecht bij:
Huisartsenpost Gelderse Vallei

Je vindt de huisartsenpost op de spoedpost van Ziekenhuis Gelderse Vallei, samen met de Spoedeisende Hulp, de dienstapotheek en de tandartsenpost. Het adres van het ziekenhuis is Willy Brandtlaan 10 in Ede. Volg de borden naar de spoedpost.
Je kunt alleen terecht op de huisartsenpost na het maken van een afspraak. 
Via telefoon 0318-200800

Klachten?

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

 Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Ook kan het zijn dat er punten van verbetering voor onze praktijk uit een klacht voortkomen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Klachten formulier

Versturen